آثار تصویرسازی الهام قوچانی | تصویرسازی درخت لیمو

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%a2%d8%af%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c

%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%87

%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84
%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%842

%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%843

الهام قوچانی کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه هنر تبریز است. علاقه‌ی اصلی او طراحی کاور آلبوم‌های موسیقی است. او تا کنون بیش از ۱۰ کاور برای موزیسین‌های مختلف ایرانی و ترکی طراحی کرده.