آثار تصویرسازی پرنیا نجفی | تصویرسازی درخت لیمو

cover

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-1

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-2
%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-12

ejdeha

تصویرسازی فقط به سطح دوبعدی کاغذ یا مانیتور ختم نمی‌شود. پرنیا نجفی متخصص تصویرسازی سه بعدی است. او با مهارت بالایی، با سرامیک مجسمه‌هایی جادویی می‌سازد که بعضی وقت‌ها شکل لیوان، کوزه، بشقاب و … به خود می‌گیرند.
اگر می‌خواهید تصویرتان بسیار خاص باشد و با شکل‌های معمولی تصویرسازی تفاوت کند، پرنیا نجفی مناسب‌ترین تصویرساز برای پروژه‌ی شماست.